Sisustuskaupade ja mööbli ostmine e-poest on kasvanud

29.09.2021

Viimase kuuga on vaadeldud 13 kaubagrupi seas enim kasvanud sisustuskaupade ja mööbli e-ostjaskond, selgub Kantar Emori värskest e-kaubanduse trendiuuringust.

Lisaks sisustusele ja mööblile on e-ostjaskonda kasvatanud keskmisest enam ka remondikaubad. „Kevadisele tippajale jäävad need e-ostjate osakaalud küll alla, aga tõus viimase kuuga on siiski märgatav. Võib arvata, et selle kasvu taga võib olla ka septembris välja makstud pensioniraha, millest osa liikus jaekaubandusse,“ kommenteeris Kantar Emori ostukäitumise uuringuekspert Kersten Jõgi.

Ka üldine e-ostmine näitab augustiga võrreldes väikest kasvutendentsi – 52 protsendilt 54 protsendile. Võrreldes 2020. aasta septembriga on e-ostjaid 4 protsendi võrra enam (2020. a septembris oli e-ostjate osakaal 50%).

Eelmise aasta septembriga võrreldes on e-ostjaskond kasvanud kõigis kaardistatud kaubagruppides. Suurima hüppe on teinud remondikaubad, väikseim on kasv olnud aiakaupades. E-ostjate osakaalu 50 protsendi piiri ületab aga sarnaselt eelmise kuuga vaid üks kaubagrupp – elektroonikaseadmed ja nende lisatarvikud.

Võrreldes e-kaubanduse tippkuu märtsiga (küsitlustöö toimus aprillis) on kõige rohkem suutnud saavutatud taset hoida toidukaubad, säilitades 77 protsenti tipptasemest. Kõige vähem on e-ostjaid järele jäänud jalatsite ja rõivaste kaubagruppides – vastavalt 36 protsenti ja 41 protsenti tipptasemest. Kersten Jõgi sõnul näitab selline tulemus selgelt, et toidukaupade puhul on kevadisel eriolukorral oluliselt suurem positiivne mõju e-kaubandusele kui moekaupadel, mida kaubanduskeskuste avamise järel suunduti kiiresti taas tavakaubandusse hankima.

E-kaubanduse trende kaardistav uuring toimus 16.–22. septembrini ja selles osales 1049 Eesti elanikku vanuses 15–74 eluaastat.

Kersten Jõgi

Kersten Jõgi

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8582