Üle poole ettevõtetest prognoosib II kvartalis käibe kahanemist

11.06.2020

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium viis koostöös uuringufirmaga Kantar Emor läbi uuringu Eesti ettevõtjate seas, et hinnata koroonaviiruse COVID-19 mõju ettevõtete majandustegevusele, toetusmeetmete kasutamist ettevõtjate poolt ning ootuseid riigipoolsele toele.

Eesti ettevõtete hinnangul mõjutab COVID-19 Eesti majandust lähikuudel väga oluliselt. Viiruse mõju konkreetselt oma ettevõtte tegevusele peab suureks või väga suureks üle poole (69%) küsitluses osalenud ettevõtjatest. “Kõige suuremat mõju tajuvad praeguseks majutuse ning toitlustuse, ka veonduse ja laonduse valdkondades tegutsevad ettevõtted, mõnevõrra vähem ehituse ning põllumajandusega seotud ettevõtted,“ ütles Kantar Emori konsultant Karin Preegel.

Uuring näitab, et COVID-19 tõttu jahenenud majanduses on ettevõtjatel raskusi nii sisse tulnud arvete tasumisel kui ka klientidelt raha kättesaamisel. „Tegevusalade omavahelist seotust märgib see, et raskused arvete tasumisel puudutavad eriti majutust ja toitlustust, klientidelt raha kättesaamine aga kaubanduses tegutsevaid ettevõtteid. Toidutööstuse ettevõtted märkisid küsitluse kommentaarides, et nende käive on vähenenud müügi langusest toitlustusettevõtetele,“ märkis Preegel.

“Peamise murekohana on ettevõtjad välja toonud ka vähenenud nõudlust toodangu või teenuste järele, mida on tänaseks kogenud 71% ettevõtetest. Nii prognoosib ka 76% ettevõtetest oma käibe kahanemist II kvartalis,“ lisas Preegel.

Ühtlasi selgub uuringust, et riiklikke toetusmeetmeid vajab üle poole (59%) Eestis tegutsevatest ettevõtetest. „Uuringu tulemustest näeme, et riigi abi vajavad kõige enam majutusvaldkonnas tegutsevad ettevõtjad. Riiklikest meetmetest on ettevõtjad kõige enam kasutanud Töötukassa töötasu hüvitise meedet, mida on kasutanud või plaanib kasutada umbes 45% ettevõtetest. Lisaks viitavad ettevõtjad vajadusele tagada toetusmeetmeid pikema aja jooksul, millega oleme tuleviku kriisiabi väljatöötamisel ka arvestanud,“ ütles Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi.

„Väga oluline on ka see, et peamiste mõjutajate seas on ettevõtjatele teadmatus oma tegevuste planeerimisel, sest ettevõtjad vajavad otsuste tegemisel kindlust, mida meil tänases olukorras paraku ei ole. Seetõttu on ka riigi selge signaal ettevõtjatele kindlasti väga oluline,“ lisas Lubi.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel viis uuringufirma Kantar Emor 15. maist kuni 22. maini läbi uuringu Eesti ettevõtete seas, et mõõta nende hinnanguid COVID-19 mõju kohta ettevõtte majandustegevusele. Uuringu sihtrühma kuulusid 1034 Eesti ettevõtte juhtpositsioonil töötavat inimest. Küsitlusuuring võimaldab võtmenäitajate jälgimist ja võrdlemist juba käivitunud juunikuu ettevõtete küsitlusega.

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium