Usaldus meedia vastu on kasvanud

13.05.2021

Kui veel möödunud suvel oli Eesti elanike usaldus raadio ja trükimeedia kui meediakanalite suhtes vastavalt 62 protsenti ja 50 protsenti, siis nüüdseks on see tõusnud vastavalt 77 protsendile ja 68 protsendile, selgub värskest Eurobaromeetri uuringust.

Kõige kõrgema usaldusväärsusega meediakanal ongi raadio. Trükiajakirjandusega sama usaldusväärseks peetakse ka televisiooni, mille usaldus on kasvanud 7 protsendipunkti võrra. Internetti usaldab veidi üle poole Eesti elanikest.

Ka usaldus erinevate institutsioonide vastu on sel aastal kasvanud. Endiselt hinnatakse kõrgelt Eesti politsei usaldusväärsust – 89 protsenti Eesti elanikest usaldab politseid (2019 sügisel 82%). Väga kõrge usaldusnäitajaga on ka Eesti tervishoid ja tervishoiutöötajad, keda usaldab 87 protsenti eestimaalastest. Usaldus Euroopa Liidu suhtes on kasvanud 54 protsendilt 2019. aasta sügisel 64 protsendi peale sel aastal. Eesti valitsust usaldab samuti veidi üle poole (53%) Eesti elanikest, olles võrreldes 2019. aasta sügisega samuti kasvanud 10 protsendi võrra. Usaldus riigikogu vastu on 43 protsenti.

Oma eluga üldiselt on rahul 78 protsenti Eesti elanikest, olles eelmise aastaga võrreldes langenud 5 protsendipunkti võrra. Siiski on Eesti elanike rahulolu eluga üldiselt kõrgem kui meie lõunanaabritel lätlastel ja leedukatel – vastavalt 69 protsenti ja 71 protsenti on rahul. Sarnast langustrendi rahulolunäitajates on näha ka Lätis ja Leedus, kus veel suvel oli oma eluga rahul 84 protsenti Läti elanikest ja 82 protsenti Leedu elanikest.

Kuid optimism lähituleviku osas on võrreldes eelmise aastaga veidi kasvanud. Kui veel 2020. aastal oli lähima 12 kuu osas optimistlikult meelestatud ligi kolmandik, siis tänavu kevadel arvab 38 protsenti Eesti elanikest, et lähima 12 kuu jooksul liigub elu paremuse poole. Pooled eestimaalased arvavad, et olukord jääb samaks nagu praegu.

Hinnangud oma leibkonna majanduslikule toimetulekule on püsinud viimastel aastatel stabiilselt üsna sarnasel tasemel. Tänavu kevad-talvel hindab oma leibkonna majanduslikku toimetulekut heaks 78 protsenti elanikest. Lähima 12 kuu jooksul näeb oma leibkonna majanduslikku olukorda paranemas 29 protsenti eestimaalastest, 59 protsenti arvab selle jäävat samale tasemele.

Eurobaromeeter 94 viidi läbi 21. aasta talvel kokku 39 riigis, sealhulgas 27 Euroopa Liidu liikmesriigis, viies kandidaatriigis (Põhja-Makedoonia, Türgi, Montenegro, Serbia ja Albaania), Põhja-Küprosel (Küprose-Türgi kogukond, mida ei valitse Küprose Vabariik), Šveitsis, Ühendkuningriigis, Norras, Islandil, Bosnia ja Hertsegoviinas ning Kosovos. Eestis toimus küsitlus veebi teel 12. veebruarist kuni 11. märtsini. Kokku küsitleti 1054 Eesti elavat Euroopa Liidu kodanikku.

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori ärisuuna juht

+372 626 8538