Valijad on tüdinenud poliitikute kraaklemisest

20.02.2020

Valijate mõõt on täis – Eesti elanikud ootavad poliitikamaastikul muutusi ja lõppu pidevale poriloopimisele, selgub Kantar Emori värskest uuringust.

Alanud poliitika-aastale seatud ootusi kaardistanud uuringu kohaselt ootab kümnendik valijatest EKRE lahkumist valitsusliidust või ka laiemalt senise valitsuskoalitsiooni lagunemist. Siiski on palju rohkem neid, kes ei nõua kellegi lahkumist, vaid eeldavad poliitikutelt pigem teatud üldinimlike väärtuste järgimist. Nii soovib 16 protsenti küsitletuist paremat poliitilist kultuuri, veidi üle kümnendiku reaalseid tegusid elanike elu parandamise nimel ning üheksa protsenti lihtsalt normaalsust, stabiilsust ja rahu. Neli protsenti eestimaalastest pooldab rahu saabumist koalitsioonis läbi EKRE kiusamise lõpetamise.

Kantar Emori uuringuspetsialisti Reet Marii Roki sõnul ei oota eestlased uuelt aastalt toetusi ega konkreetseid seadusemuudatusi. „Pigem loodavad inimesed poliitikutelt paremaid kombeid ning riigimehelikku suhtumist,“ lausus ta. „Koalitsiooni ja opositsiooni omavahelised ärapanemised ja kraaklemised on ületanud valijate jaoks igasugused piirid ning on viinud tähelepanu ning auru kõrvale sellelt, mis on eestimaalastele tegelikult oluline – suur pilt, elanike elu parandamine ning päriselt tegutsemine.“

EKRE koalitsioonist lahkumise soovijaid on rohkem noorte hulgas – 11 protsenti –, aga samas on keskmisest enam ehk üheksa protsenti noori, kelle arvates koalitsioon tuleks rahule jätta ja EKRE kiusamine lõpetada. Haridustaseme lõikes on valijate ootused tänavusele poliitika-aastale erinevad – algharidusega valijate seas on keskmisest palju enam EKRE kiusamise lõpetamise soovijaid, sellal kui kõrgharitute hulgast leiab rohkem koalitsiooni lagunemise tahtjaid.

Kui neli protsenti kõigist küsitletutest ei oota 2020. poliitika-aastalt üldse midagi, sest niikuinii miski ei muutu, siis muust rahvusest elanike hulgas on neid oluliselt rohkem ehk tervelt kümnendik. Ligi neljandik vastajaist ei osanud oma ootusi üldse välja tuua.

Uuringus küsitleti üle 1300 Eesti elaniku vanuses 15-84 eluaastat. Vastajail paluti spontaanselt väljendada, mida nad 2020. aastal poliitikamaastikult ootavad. Spontaansed vastused väljendavad antud teema raames üldjuhul inimeste kõige esimest mõtet, mis on neile kõige põletavam ja hingelähedasem.