Turundaja, oled oodatud osalema turunduspraktikate uuringus!

24.01.2024

Kutsume Eesti ettevõtete turundusotsuste tegijaid osalema võrdlusuuringus, mis koondab meie turundusmaastiku võtmenäitajad, organisatsioonide praktikad ja tulevikuplaanid.

Kas teadsid, et 2022. aastal kulutasid Eesti ettevõtted kogueelarvest keskmiselt 2,2% turundustegevusteks (Kantar Emor, 2022)? Kuidas on olukord muutunud sellel aastal? Selle teadasaamiseks vajame turundusotsuste tegijate panust. Kõik vastajad saavad pärast uuringu valmimist üheks kuuks tasuta juurdepääsu uuringu põhitulemustele interaktiivses Power BI tööruumis, sealhulgas võrdlusele 2022. ja 2021. aasta andmetega. Põhitulemused sisaldavad üldistatud andmeid kõikide osalenud organisatsioonide tausta, turunduseelarve osakaalu ja turunduskulude jaotumise kohta.  Samuti loosime vastajate vahel välja 5 raamatut „Marketing 6.0: The Future Is Immersive“ (autoriteks Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan).

Vastamisele kulub umbes 15 minutit. Küsimustikule vastamiseks kliki palun siin.

Huvilistele pakub Kantar Emor täisaruannet, mis võimaldab lisaks üldistatud andmetele annalüüsida tulemusi ettevõtete tegevusfookuse, turunduseelarve suuruse, sektori, ettevõte vanuse, töötajate arvu ja valdkonna (jaekaubandus, tööstus ja muu) lõikes. Aruanne võimaldab ka detailsemat ülevaadet:

  • turunduseelarve lähtekohtadest, kasutusest (kuvand vs kampaania) ja järgmise aasta plaanidest;
  • ettevõtete kasvustrateegiatest;
  • kasutusel olevatest brändipositsiooni võtmemõõdikutest;
  • turundusmeetmete kasutamisest, osakaalust eelarvest ning järgimiseks aastaks planeeritavatest kuludest;
  • meediareklaami kohta: traditsiooniliste ja digikanalite kasutamine ning nende osakaal turunduseelarvest;
  • plaanidest traditsioonilise ja digimeedia osas;
  • turundajate hinnangul enim tulemuslikust meediakanalist.

Kantar Emor viib turunduspraktikate võrdlusuuringut läbi alates 2021. aastast. Kantar Emori konsultant ja Tallinna Ülikooli turunduslektor Alar Pink tutvustab tänavusi tulemusi 21. märtsil turunduskonverentsil Password.

Loe ka:

Uuringu alamleht
Facebooki postitus eelmise aasta kokkuvõttest

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori ärisuuna juht

+372 626 8538