Kantar Emori valimiseelne prognoos oli täpne

04.03.2019

Kantar Emori valimiseelse uuringu tulemused, mis avaldati Postimehes 2.03.2019 ja meie kodulehel on väga lähedased tegelikele tulemustele, erinevused jäävad statistilise vea piiridesse.


Viimastel valimiseelsetel nädalatel jätkasid tõusvalt nii Reformierakond kui ka Isamaa. Mõlema erakonna reklaamipanused ületasid viimastel nädalatel oluliselt langeva trendiga olnud Keskerakonna reklaamipanuseid. Keskerakond on olnud eelnevatel valimistel üks suuremaid kulutajaid meediareklaamis, millega nad on taganud tõusva trendi valimispäevaeelsetel nädalatel. Seekord Keskerakonnal sellist meediapanust ei olnud.

Reformierakond võttis viimastel nädalatel toetust juurde suure tõenäosusega nendega osaliselt kattuva valijaskonnaga sotsidelt, kelle toetajaskond on olnud kõikuvaima toetusega läbi viimaste aastate, antud valimiste eel räsis neid veel ka Rainer Vakraga seotud skandaal.

Isamaa tõus võttis võimaluse muidu kasvava toetusega olnud EKRE-lt ületada 20% piir, kuna mõlemad konkureerivad rahvuslust prioriteediks pidavas valijate segmendis, mille summaarne toetus on olnud viimastel kuudel ligikaudu 30%.

 

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori ärisuuna juht

+372 626 8538