Töötavad inimesed hindavad mainekaimaks tööandjaks Enefiti, avalikus sektoris aga Keskkonnaametit

05.06.2024

Kantar Emori läbi viidud tööandjate maine uuringu kohaselt on töötavate inimeste seas mainekaimaks tööandjaks Enefit (Eesti Energia), avaliku sektori organisatsioonide puhul aga Keskkonnaamet.

Sel kevadel viidi läbi kaks tööandjate mainet käsitlevat uuringut. Esimene kaardistas, millised Eesti suuremad tööandjad on palgatöötajate jaoks kõige atraktiivsemad, teises vaadati eraldi avaliku sektori tööandjaid. Esimese uuringu puhul hoiab esikohta Enefit (Eesti Energia), millele järgnevad Tallinna Lennujaam ja Eesti Energia kontserni kuuluv Enefit Green. Esikümnesse mahtusid veel Tallink, LHV, Skype/ Microsoft, Swedbank, Tallinna Sadam, Telia ja SEB Pank.

„Kuigi aasta jooksul ei ole suuri muutusi toimunud, on pikemas vaates ehk viimase viie aasta lõikes näha pankade atraktiivsuse kasvu,“ rääkis Kantar Emori töötajakogemuse juhtekspert Mari-Liis Eensalu. LHV on selle aja jooksul tõusnud kümnendalt kohalt viiendale, esikümnesse on jõudnud ka Swedbank ja SEB. „Pankade mainet tööandjana on toetanud nende head majandustulemused. Töötajad peavad tööandja valikul kõige olulisemaks korralikku palka ja kindlustunnet ning majanduslikult edukad ettevõtted suudavad pakkuda mõlemat,“ kommenteeris Eensalu.

Palgatöötajatel paluti tööandjana hinnata ka avaliku sektori asutusi. Nagu ka viimases, kaks aastat läbi viidud uuringus, hoiab seekordki esikohta Keskkonnaamet. „Valmisolekut Keskkonnaametis töötada põhjendatakse eeskätt sooviga anda oma panus keskkonna kaitsmiseks. Töö Keskkonnaametis tundub inimeste jaoks oluline ja huvitav,“ sõnas Kantar Emori uuringuekspert Mari-Ann Ploom. Esikolmikusse jõudsid veel Transpordiamet ning Statistikaamet. Esikümnesse mahtusid veel Eesti Pank, Maksu- ja Tolliamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinna linn ja Riigi Kinnisvara.

Keskkonnateemad mängivad väärtuste vaatest olulist rolli nii avaliku kui erasektori tööandjate maine kujundamisel. „See, et Enefit (Eesti Energia) hoiab üldises pingereas jätkuvalt esikohta, peegeldab vastajate usku, et ettevõte tuleb rohepöörde väljakutsetega hästi toime,“ lausus Mari-Liis Eensalu.

Töötajate jaoks moodustavad avaliku- ja erasektori tööandjad kokku ühe tööturu. Pea igal teisel (46%) palgatöötajal puudub eelistus ühe või teise sektori kasuks. Erasektoris töötamise eelistajaid on rohkem kui neid, kes eelistavad avalikku sektorit (35% vs 19%). Viimastel aastatel on erasektori eelistus kasvanud. Kõige mainekamad avaliku sektori asutused jõuavad oma tulemustega tööturu esikümne piirimaile. „Erasektori kasuks räägib parem materiaalne motivatsioonipakett, aga inimesed hindavad kõrgemalt ka ettevõtete sisemist tööõhkkonda ja juhtimiskultuuri. Samas avaliku sektori asutuste kasuks räägib missioon ja võimalus teha ühiskonnale olulist tööd,“ lisas Mari-Ann Ploom.

Tänavu 19. korda läbi viidud tööandjate maine uuringule vastas 1825 töötavat inimest. Teist korda toimunud avaliku sektori tööandjate maine uuringule vastas 1420 inimest. Mõlemad uuringud viidi läbi veebis ja need on esinduslikud Eesti palgatöötajate suhtes.

Tekkis huvi? Meie e-poest mediafacts.com saad osta ligipääsu  tööandjate maine uuringu aruandele.

Loe ka:

Tudengite seas jätkab mainekaima tööandjana LHV
IKT tööandjate pingerida troonivad Microsoft ja LHV
Töötavad inimesed hindavad parimaks tööandjaks Eesti Energiat, tudengid LHVd
Atraktiivseim avaliku sektori tööandja on Keskkonnaamet

Fotod uuringu tutvustus- ja tunnustusürituselt Kantar Emoris: Arno Mikkor.

Mari-Liis Eensalu

Mari-Liis Eensalu

Juhtekspert

+372 626 8534