Tulekul on värske tööandjate maine uuring

19.02.2024

Juba 19. aastat järjest on meil käivitumas Eesti töötajate ja tudengite seas läbi viidav uuring, kus selguvad inimeste ootused töökohale ning kõige atraktiivsemate tööandjate pingerida. Tänavu kaardistame tagasiside lisaks erasektori suurematele tööandjatele ka avaliku sektori tööandjate kohta.

„Nagu meil ka varasematest uuringutest on välja tulnud, siis inimestel ei ole selget eelistust ühe või teise sektori kasuks. Varasemalt on avatud vastustes avalikus sektoris töötamise lisamotivatsioonina välja toodud ühiskonda panustamist ja väärtuspõhiseid valikuid. Laias plaanis aga konkureerivad kõik organisatsioonid – olenemata sektorist – parimate töötajate pärast ja peavad selle nimel pingutama,“ rääkis avaliku sektori tööandjate maine uuringut läbi viiv Mari-Ann Ploom. Uuringus võrreldakse avaliku sektori tööandjaid ka erasektori parimatega.

Töötajakogemuse juhteksperdi Mari-Liis Eensalu sõnul on igal aastal huvitav jälgida, millised on muutused varasemate aastatega ja kuidas mõjutab tulemusi muutuv keskkond. „Ühelt poolt on majanduses ebakindlamad ajad, mis võiks suunata inimesi tegema turvalisemaid valikuid. Teisalt tekitab kiire inflatsioon kindlasti rahalist survet ja vajadust mõelda rohkem palganumbrile. Eelmisel aastal nägime, et esmane reaktsioon sellele olukorrale oli pigem parema palga otsimine – uus uuring näitab, kas see on muutunud,“ rääkis ta.

Kui osal tööandja maine konkurssidest osalevad need, kes teemat oluliseks peavad, siis meie uuringus on kaardistatud suuremad ja olulisemad tööandjad sõltumata sellest, kas nad konkreetsel aastal projektis osalevad või mitte. „Tänu sellele saab erinevate aastate tulemusi võrrelda ja seeläbi oma tegevuste tulemuslikkust hinnata. Ka neil tööandjatel, kes ei kuulu praegu uuringu põhinimekirja, on huvi korral võimalik liituda – andke meile märtsi alguseks teada,“ lisas Eensalu.

Kui tahad teada,

  • mida pakkuda töötajatele, et jõuda pingerea tippu,
  • kuidas tõmmata ligi noori talente,
  • millistest kanalitest tööpakkumisi otsitakse,
  • kui edukas on teie organisatsioon olnud tööandja maine ülesehitamisel,
  • kuidas eristute tööandjana oma lähimatest konkurentidest,
  • millised on teie organisatsiooni tugevused, mida esile tuua,… siis on meie uuringute tulemused teile kindlasti kasulikud. Pingerea tipus olevad tööandjad saavad vastavat staatust kinnitava märgise, mida oma kommunikatsioonis kasutada.

Tööandjate maine uuringu jaoks küsitleme veebis 1000 palgatöötajat ja 500 tudengit. Avaliku sektori tööandjate maine uuringu tarbeks küsitleme 1000 palgatöötajat.

Uuri lisa ja võta meiega ühendust 
Tööandjate maine uuring
Avaliku sektori tööandjate maine uuring 

Mari-Liis Eensalu

Mari-Liis Eensalu

Juhtekspert

+372 626 8534